English | 한국

Login

Forgot password

มอบอุปกรณ์การเรียนและตุ๊กตาข้าวโพด

มอบสุขให้น้อง @ เชียงใหม่

ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้รับการสนับสนุนจาก Shinhan Life และ Community Chest

ได้มอบตุ๊กตาข้าวโพดและเงินสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางองค์การเวิร์ลแชร์จึงเดินทางไปที่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อนำอุปกรณ์การเรียนและตุ๊กตาข้าวโพดไปแจกน้องๆ ในโรงเรียนจำนวน 8 แห่ง รวม 600 คน

"น้องดีใจและมีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์การเรียนใหม่ๆ รวมไปถึงมีเพื่อนใหม่คือตุ๊กตาข้าวโพด

องค์การเวิร์ลแชร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะมีความสุขกับการเรียน และเล่นตุ๊กตา"

ภาพบรรยากาศน้องๆ ที่รับอุปกรณ์การเรียนและตุ๊กตาข้าวโพด

 

 

ภาพโรงเรียนบางแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์