English | 한국

Login

Forgot password

เยี่ยมชม "สำนักงานเขตบางกะปิ"

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทางองค์การเวิร์ลแแชร์ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานบางกะปิ

เพื่อศึกษา หารือ แนวทางการพัฒนาชีวิตเด็กๆ ในชุมชนเขตบางกะปิร่วมกันในอนาคต 

ขอบขอบคุณ คุณชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

และคุณอภิศักดิ์ อักษรณรงข์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตบางกะปิ

ที่ได้อนุญาตและประชุมร่วมกันตามวันดังกล่าว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเด็กๆ ในอนาคต

ทางองค์การเวิร์ลแชร์ขอขอบคุณทุกท่าน

  

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์