English | 한국

Login

Forgot password

เยี่ยมชม "สำนักงานเขตลาดกระบัง"

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อศึกษาข้อมูล และแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกันด้านการพัฒนาสังคม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การเวิร์ลแชร์จะสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนพี่น้องในชุมชนเขตลาดกระบัง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในชุมชน

ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างดี โดยคุณวิรัตน์ วัฒนานคร นักพัฒนาสังคม 

ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดี. 

   

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์