English | 한국

Login

Forgot password

เยี่ยมชม "มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก"

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อศึกษาหาความรู้ข้อมูล อันนำไปสู่การช่วยเหลือเด็กๆ ที่ถูกล่วงละเมิด ให้ได้รับการเยียวยา อีกทั้งหาแนวการป้องกัน

มิให้เกิดกับเยาวชน ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต  และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านั้น

ขอขอบคุณ คุณศิริพร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ได้ต้อนรับเราเป็นอย่างดี พร้อมกับมอบความรู้ความเข้าใจ อันเนื่องด้วยการปกป้องสิทธิเด็ก

"เด็ก เปรียบเสมือน ผ้าขาว"

หากท่านรักลูกหลานของท่านอย่านำสีดำมาป้ายผ้าขาวนั้นเลย

จงเป็นสีที่สดใส น่ามอง เพื่อลูกหลานท่านจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

       

         

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์