English | 한국

Login

Forgot password

บริษัทโปรวิชั่น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองไผ่

องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย ขอขอบคุณบริษัทโปรวิชั่น ที่มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม สำหรับน้องๆบ้านหนองไผ่ รวมมูลค่า 12,000 บาท

ทั้งนี้คุณครูสุภานันท์ รักษาการผุ้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองไผ่ เป็นตัวแทนรับมอบจากบริษัทโปรวิชั่น

  

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์