English | 한국

Login

Forgot password

เปิดเทอมใหม่ ของใหม่ๆในโครงการอุปถัมภ์ 1:1 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ทางผู้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ได้เดินทางไปมอบ

ชุดนักเรียนใหม่ และอุปโภค บริโภค ประจำเดือนให้กับเด็กในโครงการ1:1 น้องมีความสุข

กับการได้สวมชุดใหม่  รองเท้าใหม่ อุปกรณ์การเรียนใหม่ๆ สำหรับปีการศึกษาใหม่

  

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์