English | 한국

Login

Forgot password

มอบอุปกรณ์การเรียนจากใจ Pan pacific

ขอขอบคุณบริษัท Pan pasific ที่มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้น้องๆชั้นป.1-ป.3 จำนวน 80ชุด

ให้กับโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

    

  

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์