English | 한국

Login

Forgot password

ได้เพื่อนใหม่ในวันเปิดเทอม กับน้องๆ

มื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้มอบตุ๊กตาข้าวโพดจำนวน 80 ตัว

ซึ่งพี่ๆอาสาสมัครจากการเย็บตุ๊กตาข้าวโพดครั้งที่ 6 กับจองเบ ปารค ได้จัดทำขึ้นให้กับน้องๆ

โรงเรียนวัดสังกระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์