English | 한국

Login

Forgot password

ด.ช. จิรตติยศ วามะกัน เข้าเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

เด็กชายจิรตติยศ  วามะกัน หรือ "น้องเหนือ" เด็กในโครงการ Group Home บ้าน Victory อยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  องค์การเวิร์ลแชร์ของแสดงความยินดีที่น้องเหนือได้เข้าชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ขอให้น้องเหนือมีความสุขกับการขึ้นชั้นเรียนใหม่ และมีเพื่อนใหม่ๆ มากมาย

   ภาพน้องเหนืออยู่ที่โรงเรียน

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์