English | 한국

Login

Forgot password

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1:1 จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

องค์การเวิร์ลแชร์ได้มอบทุนการศึกษา ในโครงการสนับสนุนการศึกษา 1:1 ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.2018 เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม ค.ศ. 2018 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ นำทีมโดยผู้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ คุณฮีชอง ซอย  ทีมงานได้มอบทุนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและครอบครัว จำนวน 120 คน  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กๆ และแบ่งเบาภาระในครอบครัวของเด็กๆ ทางทีมงานได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เด็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและชีวิตประจำวัน มีความตื่นเต้นเมื่อได้รับสิ่งของจากทีมงาน และเห็นว่าทุกสิ่งที่ทีมงานนำไปมอบให้นั้นเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ และครอบครัว ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนในการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และดูแลด้านต่างๆ ในการช่วยเหลือเด็กๆ ทั้งสามจังหวัด คือ คุณยูน มิกยอง

  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

 

  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ

   ตัวแทนเด็กๆ ที่ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

 

 น้องๆ ที่ได้รับของพิเศษจากผู้อุปการะชาวเกาหลีใต้

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์