English | 한국

Login

Forgot password

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1:1 นครราชสีมา

องค์การเวิร์ลแชร์ (Worldshare) สำนักงานประเทศไทยได้ดำเนินการโครงการแจกทุนการศึกษา 1:1 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม ค.ศ. 2018  ณ จังหวัดนครราชสีมา นำทีมโดย คุณฮีชอง ซอย ( Mr. Heesung Choi) ผู้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 80 คน  พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กนักเรียนและครอบครัว ในครั้งนี้ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้มอบของขวัญพิเศษสำหรับเด็ก คือ ปืนฉีดน้ำ เพื่อให้เด็กได้มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เด็กๆ ที่รับมีความปิติยินดีและสนุกสนานกับการทดลองเล่นน้ำกับเพื่อนๆ ก่อนเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข

อนึ่งผู้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ได้นำทีมงานไปมอบทุนการศึกษาที่ อำเภอปักธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามสะแกแสง ซึ่งอำเภอขามสะแกแสงมีระยะทางห่างออกจากตัวเมือง 77 กิโลเมตร ผู้อำนวยการฯ และทีมงานเดินทางไปมอบทุน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านบุตะโก และโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ที่อำเภอนี้เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา รายได้ต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 

โรงเรียนบ้านบุตะโก 

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

แจกปืนฉีดน้ำ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย

น้องบาจารย์ ทองกลัด และน้องสุพรรษา มีกำบัง

  น้องณัฐธันยา ขันสาลี

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์