English | 한국

Login

Forgot password

แนะนำองค์การกับสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย

องค์การเวิร์ลแชร์ได้เข้าไปแนะนำกิจกรรมขององค์การและสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่แบบตลอดชีพกับสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมมอบตุ๊กตาคอนนี่ดอร์ให้กับเจ้าหน้าที่สมาคม และทางสมาคมได้มอบเอกสารในการดำเนินงานมูลนิธิฯในประเทศไทยให้

 

     

 

                  

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์