English | 한국

Login

Forgot password

มอบของใช้จำเป็นกับผู้ต้องขังที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

ทางองค์การเวิร์ลแชร์ มีความเป็นห่วงผู้ต้องขังในด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของที่ต้องทนทุกข์จากอากาศหนาวและความเป็นอยู่

ในการใช้ชีวิตในห้องขัง จึงได้มอบสิ่งของใช้ประจำวันและอุปกรณ์การดำรงชีวิตในห้องขังของด่านตรวจคนเข้าเมืองอ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดยได้รับความร่วมมือจาก ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพจิตร และทีมงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอย่างอบอุ่น

    

             

                  มอบกระเช้าที่ระลึกให้ร.ต.อ.วีรวุฒิ  พุ่มไพจิตร รองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์