English | 한국

Login

Forgot password

ทัศนศึกษาพาไปดูชีวิตสัตว์แอฟฟริกา ที่ซาฟารีเวิร์ล

  

 

ลองจินตนาการดูซิว่า ถ้าไม่มีหนังสือ เด็กๆในทวีปแอฟริกา จะไม่รู้จักสิงโต แม้กระทั่งประเทศที่ชื่อว่าสิงค์โปร์ หรือ สิงหปุระ ในภาษามลายู ซึ่งแปลว่าประเทศแห่งสิงโต และ ทะเลก็ไม่เคยมีสิงโตสักตัวในประเทศ แต่เด็กๆสิงคโปร์และแอฟริกาก็ได้ อ่านหนังสือและดูภาพ จึงรู้จักสิงโตจากสวนสัตว์ เหมือนกันกับเด็กๆทั่วโลก ทางองค์การเวิร์ลแชร์ จึงได้พาน้องๆบ้านเด็กเอื้อเฟื้อขององค์การฯ ไปเยี่ยมชมสัตว์และการแสดงในซาฟารีเวิร์ค เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และรู้จักชีวิตสัตว์ในแอฟริกาในส่วนของสวนสัตว์เปิด และ ลานแสดงโชว์ ขอขอบคุณซาฟารีเวิร์คมา ณ โอกาสนี้ 

  

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์