English | 한국

Login

Forgot password

พิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   มู

 

มูลนิธิเวิร์ลแชร์ เป็นตัวแทนอาจารย์อี แชยง มอบทุนศ.อีจูยง ประจำปี 2017

ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1.นส.ศุภิสรา  หิรัญชาติ

2. นายศุภกิจ เฟื่องชงมณี

3. นายพีรภัทร ล้วนมงคล

4. นส. เวธกา จรัมพรสกุล

5. นส.กันต์กวี  วงค์ปิยะ

6.นส.พรนิชา  ลีนาวัฒนา

 

 

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์