English | 한국

Login

Forgot password

 • กิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพดกับจองเบ พาร์ค ครั้งที่ 6

  กลับมาอีกครั้งกับการเย็บตุ๊กตาเพื่อน้อง ครั้งที่ 6 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคามหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 75 คน โดยมีจองเบ พารค อดีตนักร้องวงKOTIC เข้าร่วมเย็บตุ๊กตาด้วยความเรียบร้อย องค์การเวิร์ลแชร์ ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พบกันครั้งต่อไป โปรด...

 • The Nation ลงข่าวการลงชื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

  หนังสือพิมพ์ The nation ประจำวันที่ 2 มีนาคา พ.ศ. 2561 ข่าวสังคมได้ลงข่าวการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย และ คณะอักษรศาสตร์ในการทำบันทึกข้อตกลงการช่วยเหลือนักเรียน ที่มีฐานะยากจนและศึกษาภาษาเกาหลี ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน คนไทย ความร่วมมือในการจัดกิจ...

 • บันทึกข้อตกลงกับภาควิชาภาษาเกาหลี อักษรฯ จุฬา

  เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการช่วยเหลือเด็กที่เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การเวิร์ลแชร์ ในการทำคอลนี่ดอร์โดยให้ใช้สถานที่ในการจัดทำกิจกรรมแต่ละครั้งด้วย...

 • แนะนำองค์การเวิร์ลแชร์กับมศว.ประสานมิตร

  ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เข้าไปแนะนำองค์การและพันธกิจในประเทศไทย ให้กับคณาจารย์ภาควิชาเกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ หรือ มศว.ประสานมิตร  โดยมีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี เข้ารับฟังจำนวน 6 ท่าน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ทางคณาจารย์ได้มอบของที่ระลึกให้...

 • เยี่ยมกองสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเด็ก

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เข้าพบ คุณสุฑาวรรณ์  ไชยมูล นักสังคมสงเคราะห์ประจำโรงพยาบาลเด็ก และได้แนะนำองค์การเวิร์ลแชร์ให้กับท่าน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเด็ก เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข และช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีฐานะยากจนและรายได้น้...

 • พบรักษาการผุ้อำนวยการสพป.กรุงเทพมหานคร

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผุ้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ ได้เข้าพบรองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งดูแล โรงเรียนประถมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 60 โรงรียน เพื่อแสวงหาการทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ทาง องค์การเวิร...

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์